Historie

Bjarne Horsgaards tilbakeblikk til 1960-70 årene med bl.a innvielse av SION, Molde 23-24.11.1974

Jeg ble frelst og kom med i menigheten i 1958. I de neste 16 år drev menigheten sin virksomhet i små leide lokaler i Molde sentrum. Da jeg kom med i menigheten var det bare ca. 10-12 medlemmer som var bosatt i Molde. De fleste medlemmene var bosatt på Aukra, Sandsbukta og i Fræna.

Fra midten av 1960 årene ble det et voksende behov for et eget og større lokale for å kunne ta imot stadig nye medlemmer og andre som sluttet opp om menigheten. 1. oktober 1959 kjøpte vi Eiendommen Parkvegen 11. 

Tegninger for nytt møtelokale ble utarbeidet. Flere hindringer førte imidlertid til at bygging ikke ble igangsatt. I 1970 kom nokså uventet eieren av Pensjonat Utsikten og tilbød oss å kjøpe denne eiendommen for kr. 370 000,- Flere firma hadde gitt tilbud på eiendommen til en vesentlig høyere pris, men han som selv var avvisende til kristen tro, ønsket å selge den til oss.

Planarbeidet og dugnadsarbeid på ”Utsikten” ble igangsatt og arbeidet med tilbygget som denne salen er en del av ble påbegynt for fullt i 1972. Utgraving av tomta, grunnarbeidet og betongarbeidet for underetasjen med dekke ble utført av innleid entreprenør.

Alt annet arbeid både med ominnredning av gamlehuset og bygging av tilbygget som vi nå er i, ble utført på dugnad. Vi var ikke så mange, men det medgikk flere tusen dugnadstimer. Det ble en stor dag når vi kunne ha våre første møter i egne lokaler, først i gamlehuset og etter hvert i den lille salen i kjelleren på tilbygget.

ØKONOMI

Økonomien var heller dårlig, men medlemmene var tent for oppgaven. Vi var da under 100 medlemmer inklusive de som bodde på Aukra, Fræna, Sandsbukta og Åndalsnes. Mange skrev gavebrev med løfte om å betale inn betydelige beløp i løpet av ett års tid. Andre opptok lån og ga beløpet til menigheten. For enkelte var gavebeløpene opp mot en halv årslønn. (Årslønnsnivået i Norge var i 1973 på ca kr 45 000,-) En stilte sin livsforsikring til disposisjon både som lånegaranti for banklån og som gave til menigheten når den forfalt til utbetaling. Når den forfalt ble menigheten mer enn gjeldfri. Hele finansieringen var et stort Guds under.

I denne tiden hadde Hermann Mentzoni, far til Karl-Axel, vært forstander her i menigheten i 7 år.

Hermann var en fantastisk forstander, sjelesørger, bibellærer og inspirator, og har mye av æren for at vi kom oss igjennom byggeprosessen.

DRIVKRAFTEN og HOVEDFOKUSET

I denne tiden var ikke i første rekke bare gleden av å kunne få vårt eget. Hovedfokuset var bevisstheten om Jesu sterke befaling til hver eneste kristen om å gå ut og vinne mennesker for Jesus og Himmelen, og redde dem bort fra den evige fortapelse – koste hva det koste ville.

Under byggeperioden økte medlemstallet med ca 20 %. I tillegg til dugnadsarbeidet, hadde vi 2-3 faste møter hver uke i Molde, samt mer eller mindre faste møter i bygdene omkring. Vi hadde møter på Aukra, i Fræna, Sandsbukta. Vestnes og Åndalsnes, på institusjoner, og ved begge sykehusene samt mer sporadiske møter på torget, på Vestnes, Eidsvåg, Bud m.v. Det var også faste friluftsmøter 1-2 ganger pr dag under hver Jazzfestival m.v. Vår forstander Hermann hadde nok ca 4-6 møter i snitt hver uke også i byggetiden, i tillegg til at han var meget aktivt med i det fysiske arbeidet.

Flere menighetsmedlemmer hadde også egne møter rundt om i byen og distriktene. I ett av de årene som fulgte etter innvielsen av SION, ble over 60 døpt og de fleste tillagt menigheten. 4 år etter byggingen av SION var menigheten vokst fra under 100 til 174 medlemmer. Menigheten vokste raskt videre og etter hvert ble vi ca 500 medlemmer. Med så mange fant vi det riktig å dele menigheten slik at det ble egne selvstendige menigheter på Aukra, på Åndalsnes og i Fræna.

I 1971/72 ble vi utsendingsmenighet for lege- og sykepleier Reidar og Massi Solholm som blant annet var med på å bygge opp et sykehus i Zaire. Det var under byggeperioden vi opprettet egen misjonskasse øremerket for alt arbeid utenfor Norges grenser. Hjelpesendingene til Øst-Europa ble også startet opp under denne byggeperioden. Dette arbeidet er nå overtatt av SION Fræna.

Vi opplevde meget sterkt Den Hellige Ånds nærvær i hele byggeperioden, og jeg husker de mange som tok imot Jesus, ble frelst og fikk oppleve Åndens dåp med tunger som tegn i årene som fulgte. De ble brennende engasjerte kristne. Praktisk talt alle menighetsmedlemmene var meget aktive og kreative med evangelisering både i og utenfor møtene, under Den Hellige Ånds sterke ledelse.

Vi som var med i denne perioden har nok i ettertid vært sterkt preget av opplevelsene i denne perioden!   

Kontakt

  •  Amtmann Leths gt. 3a, 6413 Molde
  •  71 25 10 29
  •  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.