top of page

Bønn

Kvinne med Bibelen

Bønnearbeidet i Sion Molde.
Bønn er en viktig del av alt som foregår  i Menigheten Sion Molde og omegn.
Bibelen har mange løfter ang. bønn, f.eks. Johannes ev. 15.7.
Sammen med Synnøve Sivertsen,  har jeg ansvaret for bønnemøtet hver tirsdag
Kl. 12—ca.13.30
  Vi starter med Gudsord og lovsang.  Bønneemner:  Menigheten, pastorparet og barna. Og lederrådet med fam.   Alle virkegrener, både de praktiske og åndelige. Spesielt for barne- og ungdomsarbeidet. For vårt ny
e, fine Hus, og for økonomien. For byen og omegnen. Landet vårt!  Israel, og forfulgte kristne.  Og for aktuelle situasjoner I vår urolige verden. Vi ber for hverandre og familiene våre, ved behov. Og for de vi kaller « Bønnebarna». Ber også for andre som har bedd om forbønn. Skriver de opp på en liste. Ikke minst ber vi om  bønnens og nådens Ånd, vekkelse og LIV!  Komme ditt Rike! Skje din Vilje! Vi tror bønn i menigheten er spesielt virksom. Vi takker for bønnesvar ,og venter på flere. Vi er en gruppe som varierer fra 3-4 til 13-14.  Du er Velkommen iblant oss!

Nb.: Av og til samles vi etterpå, de som har anledning, og tar en kopp kaffe, evt enkel lunch, Og en trivelig prat!
Leder for bønnearbeidet:


Bønemøte torsdag kveld

Første og siste torsdagen i hver måned. klokken 19:00 - 21:00

bottom of page