top of page
kalender
kalender
Kommende arrangement

Kommende arrangement

28 juni - 2 juli

Sommerstevne sammen med Misjonsbefalingen. Eget program når det nærmer seg.

.

Høst

Info om møtehelger kommer

FASTE

Faste samlinger

Menighetens faste arrangementer er som følger:

  • ​Mandag kl 18.00 Mannsfelleskapet C-dur, samling i oddetalsuker.

  • Tirsdag kl 12.00 Bønnemøte med sosialt samver.

  • Tirsdag kl 19.00 Hangout, Unge voksne, samling i partalsuker.

  • Torsdag kl 19.00 Møte/undervisning/lovsangskveld el.l.

  • Torsdag kl 19.00 Første og siste i hver måned bønnemøte.

  • Fredag kl 20.00 Activ8, ungdomsmøte/samling

  • Lørdag kl 16.00 Slavic service (Møte for østeuropeere) samling ca 1 gang pr mnd.

  • Søndag kl 16.00. Ukens storsamling med lovsang, undervisning , søndagsskole +++

bottom of page