top of page

Pastorer

ALBERT OG FRANCINE

Hovedpastorpar

Albert Barankenyereye Ndayizeye fra Burundi er den første afrikaneren som har blitt hovedpastor i en tradisjonell norsk pinsemenighet. Han ble døpt 12 år gammel og begynte sin tjeneste som 13-åring. Albert og Francine har Gud i sentrum for sin tjeneste, med mennesker i fokus og bønn som motor for arbeidet. De brenner for å se de rundt seg vokse i Ånden og finne sitt kall. De er opptatt av å tjene Gud og mennesker, slik at Guds kjærlighet kan åpenbares gjennom dem. Ydmykhet, inkludering av alle, og tjeneste er noe de setter høyt. Francine Niyonkuru står sammen med Albert i tjenesten, og er lovsangsleder i menigheten.

2 pastor.jpg
3 ungdompastor.jpg

HELGE OG VALERIA

Medpastor og ungdomspastorpar

Helge og Valeria Valberg

har vokst opp og vært engasjert i menighetsarbeid på flere ulike områder.
De elsker Gud og mennesker, og ønsker å være en brobygger mellom de ulike generasjonene. De brenner også for å formidle Guds ord, inspirere andre til å følge Jesus og la gaver og talenter vokse frem.

bottom of page