top of page

Integreringsarbeid

Går live

Menigheten er en internasjonal menighet, med medlemmer fra mange land. Det internasjonale arbeidet startet i 2009 da vi ansatte en internasjonal pastor som startet med internasjonal service (på engelsk) hver søndag. Denne pastoren er i dag vår hovedpastor, Pastor Albert. Han er selv fra Burundi, har lært seg norsk etter at han kom hit og familien er godt integrert i dag.

Det er mange som har kommet til Molde og området rundt, som student, innflytter eller flykning, og gjennom menigheten har fått kontakter og venner. 

Vi har slått sammen den internasjonale og den norske delen for enda bedre integrasjon. Gudstjenestene blir simultantolket, både på russisk og engelsk. De som har behov får utdelt mottaker og hodetelefoner i resepsjonen. Dette gir mer flyt og plass til mer innhold i samlingene.

Etter gudstjenestene samles vi til noe å bite i, i kafeen, og har der mulighet å knytte kontakter på tvers av opprinnelse.

For tiden har vi også egne "Slavic service" som går på russisk ca 1 gang pr mnd. Dette er et tilbud som også dekker noe av behovet for flykninger som kommer fra Ukrania og ikke har fått tid til å lære seg norsk enda.
 

bottom of page