top of page

Manns arbeid

Bilsang

Mannsfelleskap

Dette felleskapet består pr. i dag av musikkfelleskapet "Sion C-dur", som ble stiftet i 2014. Planen er å utvide mannsfelleskapet til å inneholde andre aktiviteter. 
Sion C-dur begynte med 5 medlemmer og har siden vokst til 17
Medlemstallet har variert noe, men har vært relativt stabilt.


 

Roar Arne Ertesvåg er administrativ leder for gruppen og
Magne Aksel Olsen er musikalsk leder

Vårt formål er fellesskap med så lav terskel så mulig for menn i alle aldre under Guds paraply.


 

Lovsang er vårt felles lim men også en god samtale i fellesskap med god mat.

 Kvelden starter med andakt og bønn, deretter fellesskap med god mat og så en avslutning med sang.

Vi ønsker å være en ressurs for menigheten med sang, men gruppen er også opptatt av 
å kunne stille opp i andre sammenhenger og.

Gruppen har også vært på andre oppdrag utenfor menigheten.

bottom of page