top of page
SALT s-5260.jpg

Om Sion Molde

SION MOLDE

Pinsemenigheten Sion Molde og omegn ble stiftet i 1938 og er en kristen frikirkelig menighet, tilsluttet den norske pinsebevegelsen.

Menigheten har hatt en sterk vekst de siste ti årene og består i dag av ca 500 medlemmer. Den har også blitt en internasjonal menighet bestående av over 20 nasjonaliteter. Møtene er på norsk, men blir tolket til engelsk ved behov.

Vi har avdelinger på Åndalsnes, Eidsvåg, Tresfjord, Eide og Tingvoll. 

Menigheten har kjøpt lokale på Kviltorp som ombygges og er klart til bruk i løpet av høsten 2020.

Sion Molde driver også Romsdals eldste nærradio, Radio PS, som har sendt kontinuerlig siden 1984. De sender nå på FM, DAB og internett.

Image by Elisabeth Wales

״FOR I KNOW THE PLANS I HAVE FOR YOU 'DECLARES THE LORD', PLANS TO PROSPER YOU AND NOT TO HARM YOU, PLANS TO GIVE YOU HOPE AND A FUTURE."

JEREMIAH 29:11

bottom of page